Wat is het tarief?

Voor het inschakelen van het scheidsgerecht wordt een tarief gehanteerd van 10% van het zaakbelang met een minimum tarief van € 1.000,00 exclusief omzetbelasting. Het tarief is gemaximeerd op € 15.000,00.

De voorzitter van het scheidsgerecht heeft, met inachtneming van de belangen van partijen en van de Stichting, de mogelijkheid om van dit tarief af te wijken.

Het tarief wordt in rekening gebracht bij de eisende partij. Indien de uitkomst van de zaak daartoe aanleiding geeft, kan het Scheidsgerecht in zijn uitspraak de gedaagde veroordelen om deze kosten geheel of gedeeltelijk aan de eiser te vergoeden.

Downloads

 

  • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
  • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
  • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.  Pot Jonker advocaten: 023 553 0230
Mail: scheidsgerechtbloembollen@potjonker.nl