Bewijsvoering

Voor partijen en het scheidsgerecht is bewijsvoering in een geschil belangrijk. Het is aan de partijen om in deze bewijsvoering te voorzien. Een belangrijk onderdeel hierin is monstername. Hiervoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van de correspondenten van de KAVB of van andere organisaties die monstername als dienstverlening  aanbieden (o.a. BQ support).

Voor een adequate bewijsvoering is een zorgvuldige procedure van belang. Een belangrijk onderdeel hiervan is onder andere de mogelijkheid voor beide partijen om aanwezig te zijn bij het nemen van productmonsters. Verder is van belang de wijze waarop wordt vastgesteld dat een monster uit de juiste partij wordt genomen en dat het monster representatief is voor de partij.

Downloads

 

  • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
  • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
  • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.  Pot Jonker advocaten: 023 553 0230
Mail: scheidsgerechtbloembollen@potjonker.nl