Financiering

Het uitgangspunt voor de financiering van de exploitatie is dat partijen bij geschillen uiteindelijk ook de kosten van de geschilbehandeling dragen. Er wordt echter gebruik gemaakt van vaste tarieven waardoor de Stichting een exploitatierisico loopt. Dit risico wordt gedragen door de initiërende marktpartijen Anthos, KAVB en de leden van de Bond van bemiddelingsbureaus (B4), te weten CNB, Hobaho, IGH en Floralia.

Downloads

 

  • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
  • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
  • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.  Pot Jonker advocaten: 023 553 0230
Mail: scheidsgerechtbloembollen@potjonker.nl