Organisatie
structuur

De organisatie bestaat uit twee op zichzelf fungerende onderdelen met elk haar eigen taken: het stichtingsbestuur en het scheidsgerecht.

 • Het stichtingbestuur: ¬†
  Het stichtingsbestuur heeft primair de taak om de (statutaire) doelstellingen van de stichting te bewaken. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het algemeen en financieel beheer van de stichting en het vaststellen van de reglementen. Daarnaast is het bestuur belast met het benoemen van de voorzitter en secretaris van het scheidsgerecht en keurt het bestuur de door het scheidsgerecht voorgedragen benoemingen voor nieuwe scheidslieden goed.
  Het stichtingsbestuur wil en kan geen enkele invloed uitoefenen op de beslissingen van het scheidsgerecht in geschillen. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Anthos, KAVB, Hobaho en CNB en aangevuld met een onafhankelijk bestuurder, tevens voorzitter van de stichting.
 • Het scheidsgerecht:
  Eisers en verweerders wenden zich tot het Scheidsgerecht. Dit is het orgaan dat is belast met het behandelen van geschillen en het spreken van recht. Het bestaat uit een voorzitter en een secretaris en daarnaast uit scheidslieden die beschikken over kennis van de bloembollensector. De voorzitter van het scheidsgerecht is samen met de scheidslieden verantwoordelijk voor het werven en in stand houden van een toereikende pool van scheidslieden zodat bij voorliggende geschillen over de toereikende deskundigheid kan worden beschikt.

Scheidslieden

Voorzitter Scheidsgerecht; mr. J.C. Binnerts

Secretaris scheidsgerecht; mr. S. Peekel

Bedrijf Naam
Bentem Bluefields, van A.J.M. van Bentem
Berbee, VOF Gebr. R. Berbee
Berg, J.N.J. van den J.N.J. van den Berg
Haaster en Zn. B.V., Wed. A. van. C.A.J. van Haaster
Huetink Bloembollen Lemelerveld B.V. H. Huetink
Oostdam, Ga. J.H. J.H.J. Oostdam
Ruiter Bloembollen BV, Dhr. G. G. Ruiter
Slootman-Claassen, MTS G.A.M. Slootman
Smal Bloembollen BV V. Smal
Bakker & Zn B.V., A. M. van Uden
Lakeman, J.P.J. J.P.J. Lakeman
Steenvoorden BV, C. C. Steenvoorden
Stolze de Lier BV, J.A. J.A. Stolze
Kapiteyn BV A.S.J. Kapiteyn
Westerbeek Bulb Company R. Westerbeek
Fred de Meulder Export B.V. R. Schrama
ViaRoma E. Willemse

Downloads

 

 • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
 • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
 • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.: 023 553 0230
Mail: info@scheidsgerechtbloembollen.nl