Vragen en antwoorden (FAQ)

6

Voor wie is het scheidsgerecht?

Antwoord

Het gerecht is vrij toegankelijk voor alle in Nederland gevestigde bloembollenbedrijven die als verkoper en koper transacties met elkaar sluiten.

6

Wanneer kan ik terecht bij het Scheidsgerecht?

Antwoord

Als je een geschil hebt ten aanzien van een overeenkomst waarin is specifiek of via algemene voorwaarden is vastgelegd dat geschillen worden voorgelegd bij het Scheidsgerecht.

6

Hoe wordt bepaald welke scheidslieden bij mijn geschil worden ingezet.

Antwoord

De voorzitter van het Scheidsgerecht bepaalt dit in overleg met de secretaris op basis van deskundigheid en beschikbaarheid.

6

Wanneer is bekend welke scheidslieden betrokken zijn en hoe kom ik dit te weten?

Antwoord

Doorgaans is dit 10 dagen voor zitting bekend. Indien u dat wilt weten kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat. 

6

Hoe kan ik verweer indienen?

Antwoord

Verweer kunt u mondeling ter zitting inbrengen. U kunt ook van tevoren een verweerschrift indienen.

6

Wie betaalt mijn kosten van rechtsbijstand?

Antwoord

De kosten van rechtsbijstand – bijvoorbeeld door een advocaat of juridisch adviseur –  van een partij komen voor zijn of haar rekening, voor zover het scheidsgerecht de wederpartij niet veroordeelt tot vergoeding daarvan. Mogelijk biedt uw rechtsbijstandverzekering dekking voor deze kosten. 

6

Waaruit blijkt dat het scheidsgerecht onafhankelijk is?

Antwoord

Uit onderzoek is gebleken dat een onafhankelijk positionering van het scheidsgerecht essentieel is. Indien de onafhankelijkheid onvoldoende geborgd is, kan dat later leiden tot de vernietiging van een uitspraak. Daarmee wordt het scheidsgerecht als instituut ontkracht.

Doordat het scheidsgerecht vrij toegankelijk is, het scheidsgerecht zelf haar arbiters voordraagt, het bestuur geen invloed kan uitoefenen op beslissingen van het scheidsgerecht in de voorgelegde geschillen, en de stichtingsvoorzitter onafhankelijk is van de dragende (vak) organisaties, is de onafhankelijkheid in voldoende mate geborgd.

6

Handelsreglement of Anthos voorwaarden?

Antwoord

Bij de beoordeling van een geschil gaat het Scheidsgerecht van de voorwaarden die op de voorliggende overeenkomst van toepassing is. Dit kunnen bovengenoemde algemene voorwaarden zijn of andere voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Belangrijk is dat partijen via deze voorwaarden, de overeenkomst zelf of afzonderlijk overeenkomen dat ze een eventueel geschil aan het Scheidsgerecht voorleggen.

6

Hoe dwing ik af dat mijn wederpartij aan het vonnis voldoet?

Antwoord
  • Als de wederpartij niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, kunt u via de rechter verlof vragen om het vonnis ten uitvoer te leggen. Raadpleeg daarvoor een juridisch adviseur, bijvoorbeeld een advocaat of deurwaarder.

Downloads

 

  • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
  • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
  • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.  Pot Jonker advocaten: 023 553 0230
Mail: scheidsgerechtbloembollen@potjonker.nl