22 november 2019

KAVB: ‘Aansluiten bij nieuw scheidsgerecht’

Het Hoofdbestuur van de KAVB wil het Scheidsgerecht laten aansluiten bij de nieuwe arbitragestichting, die CNB, Hobaho en Anthos hebben opgericht. Dat is de uitkomst van de hoofdbestuursvergadering van afgelopen dinsdag, zo maakt de KAVB bekend aan haar leden.

Volgens algemeen voorzitter René le Clercq van de KAVB was er in het overleg over aansluiting bij het nieuwe scheidsgerecht voor de bollenhandel ‘weinig tot geen ruimte om tegemoet te komen aan enkele belangrijke wensen van de KAVB.’ Het ging onder meer om het inzetten van contributiegelden voor zaken met freeriders en de samenstelling van het te vormen arbitragecollege.

Correspondenten blijven

Wel is volgens Le Clercq overeengekomen dat de werkwijze en positie van de correspondenten en bewijsvoering via de Proef- en Monstertuin van de KAVB blijven zoals het op dit moment is.

Eén goede organisatie

Het hoofdbestuur van de belangenbehartiger had volgens de voorzitter graag ‘een meer constructieve opstelling’ gezien. Omdat het bestuur vindt dat het in belang van de leden en de gehele sector is om met één goed functionerend arbitragecollege te werken, stelt het de leden voor de samenwerking met de nieuwe stichting aan te gaan. Dit voorstel wordt op 12 december voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de KAVB. Voorzitter Evert Jan van der Molen van de stichting Scheidsgerecht voor de Bloembollensector kon nog niet reageren op de stap van de KAVB.

Overgangsregeling

Als de leden voor het voorstel stemmen, gaan de arbitrage-organisaties samenwerken. Na twee jaar bekijkt het Hoofdbestuur die samenwerking. Ook worden nadere afspraken gemaakt met het Scheidsgerecht over een overgangsregeling en worden de KAVB-statuten en het Handelsreglement aangepast. Voorlopig blijft het huidige scheidsgerecht gewoon in functie.

13 september 2019

Scheidsgerecht weg bij KAVB

Het Scheidsgerecht komt in een nieuwe stichting, die momenteel wordt opgericht door Anthos, Hobaho en CNB. De werkwijze verandert niet. Met de overstap van de KAVB naar de stichting is volgens de partijen de onafhankelijkheid van de arbitrage bij handelsconflicten zeker.  

Hoewel de gesprekken tussen brancheorganisatie voor de handel Anthos, bemiddelaars Hobaho en CNB, kwekersbelangenbehartiger KAVB en het Scheidsgerecht al jaren liepen, is de KAVB toch ‘verrast’. “We zijn juist als vereniging bezig met de evaluatie van het Scheidsgerecht”, zegt voorzitter René le Clercq van de KAVB. “We hebben daarover bijeenkomsten met leden georganiseerd. Het belang van de gehele sector staat daarbij voorop. We bespreken het onderwerp dit najaar in de algemene ledenvergaderingen van onze kringvergaderingen. Het bevreemdt ons dat andere partijen in de sector de mening van onze vakgenoten in teelt en handel niet willen afwachten.”

Niet opnieuw verkennen

Juist omdat de KAVB aangaf de evaluatie te starten en met het Nederlands Arbitrageinstituut (NAI) wilde spreken, was voor de andere vier partijen de grens bereikt. “Het was tijd voor duidelijkheid”, stelt directeur Foeke Gardenier van Hobaho. “Er wordt al jaren over gesproken en de overstap naar de nieuwe stichting is ook de keuze van het Scheidsgerecht zelf. Voorheen was lidmaatschap van de KAVB noodzakelijk om het Scheidsgerecht te kunnen inschakelen. Dat hoeft nu niet meer en dat is goed voor de onafhankelijkheid.”

De KAVB is wat de vier betreft welkom om aan te schuiven. “Dat hopen we ook”, zegt voorzitter Henk Westerhof van Anthos. “Maar we gaan niet opnieuw praten en verkennen. Die gesprekken met het NAI hebben wij ook al gevoerd, er is lang genoeg over gedaan.” De nieuwe stichting is volgens CNB-directeur Leo van Leeuwen ‘zeer binnenkort, waarschijnlijk al volgende week’ in bedrijf.

Onafhankelijkheid waarborgen 

Met het onderbrengen van het Scheidsgerecht in een stichting die formeel losstaat van de drie deelnemende partijen, is de onafhankelijkheid van de arbitrage volgens voorzitter Jan Coen Binnerts van het Scheidsgerecht gewaarborgd. “Daar gaat het ons om. Het Scheidsgerecht moet vrij toegankelijk zijn voor alle partijen en niet afhankelijk zijn van welk lidmaatschap dan ook.” Het wegvallen van die voorwaarde is volgens Binnerts ook de enige verandering. “Er wordt nu met de leden van het Scheidsgerecht gesproken, maar de samenstelling blijft naar verwachting ongewijzigd.”

Moderniseren noodzaak

Zowel het Scheidsgerecht, als Anthos, Hobaho en CNB hopen dat de KAVB aansluiting zoekt bij de nieuwe stichting. Die vier zien liever geen tweede Scheidsgerecht ontstaan. Westerhof: “De oude constructie is hoe dan ook juridisch niet meer houdbaar. Moderniseren is noodzaak. Ik begrijp dat alles statutair vastligt bij de KAVB en dat verandering tijd kost, maar zoals gezegd liepen de gesprekken al even.” De arbitrage liep sinds 1907 via de KAVB. Eerder lukte het niet een nieuwe samenwerking op te zetten, omdat de KAVB en Anthos het niet eens werden over één, algemeen geldend handelsreglement voor de bloembollenhandel.

Downloads

 

  • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
  • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
  • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.  Pot Jonker advocaten: 023 553 0230
Mail: scheidsgerechtbloembollen@potjonker.nl