Ondernemers in de bloembollensector hebben de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector.

Dit scheidsgerecht is ondergebracht in een stichting, waarvan Anthos, KAVB, Hobaho en CNB onder leiding van een onafhankelijke voorzitter het bestuur vormen. Het scheidsgerecht is vrij toegankelijk voor alle bloembollenondernemers.

De uitvoering van het scheidsgerecht vindt plaats door
Pot Jonker Advocaten.

TARIEF

Als vergoeding van de kosten van het scheidsgerecht wordt een tarief gehanteerd van 10% van het zaakbelang met een minimum van € 1.000,00. Het tarief is gemaximeerd op € 12.500,00De voorzitter van het scheidsgerecht heeft, met inachtneming van de belangen van partijen en van de Stichting, de mogelijkheid om van dit tarief af te wijken.

Downloads

 

  • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
  • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
  • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.  Pot Jonker advocaten: 023 553 0230
Mail: scheidsgerechtbloembollen@potjonker.nl